Canvas.GetLayoutClip(Size) Yöntem

Tanım

Özelliği olarak ayarlandıysa kırpılacak alanı gösteren bir kırpma geometrisi döndürür ClipToBounds true .Returns a clipping geometry that indicates the area that will be clipped if the ClipToBounds property is set to true.

protected:
 override System::Windows::Media::Geometry ^ GetLayoutClip(System::Windows::Size layoutSlotSize);
protected override System.Windows.Media.Geometry GetLayoutClip (System.Windows.Size layoutSlotSize);
override this.GetLayoutClip : System.Windows.Size -> System.Windows.Media.Geometry
Protected Overrides Function GetLayoutClip (layoutSlotSize As Size) As Geometry

Parametreler

layoutSlotSize
Size

Öğenin kullanılabilir boyutu.The available size of the element.

Döndürülenler

Geometry

Geometryİse kırpıldığı alanı temsil eden bir ClipToBounds true .A Geometry that represents the area that is clipped if ClipToBounds is true.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.