ComboBox.OnDropDownClosed(EventArgs) Yöntem

Tanım

Birleşik giriş kutusunun açılan penceresi kapandığında raporlar.Reports when a combo box's popup closes.

protected:
 virtual void OnDropDownClosed(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnDropDownClosed (EventArgs e);
abstract member OnDropDownClosed : EventArgs -> unit
override this.OnDropDownClosed : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnDropDownClosed (e As EventArgs)

Parametreler

e
EventArgs

Olaya ilişkin olay verileri DropDownClosed .The event data for the DropDownClosed event.

Şunlara uygulanır