DataGridRow.OnColumnsChanged(ObservableCollection<DataGridColumn>, NotifyCollectionChangedEventArgs) Yöntem

Tanım

Koleksiyon değiştirildiğinde, görüntülenecek hücreleri güncelleştirmek için çağırılır Columns .Called to update the displayed cells when the Columns collection has changed.

protected public:
 virtual void OnColumnsChanged(System::Collections::ObjectModel::ObservableCollection<System::Windows::Controls::DataGridColumn ^> ^ columns, System::Collections::Specialized::NotifyCollectionChangedEventArgs ^ e);
protected internal virtual void OnColumnsChanged (System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection<System.Windows.Controls.DataGridColumn> columns, System.Collections.Specialized.NotifyCollectionChangedEventArgs e);
abstract member OnColumnsChanged : System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection<System.Windows.Controls.DataGridColumn> * System.Collections.Specialized.NotifyCollectionChangedEventArgs -> unit
override this.OnColumnsChanged : System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection<System.Windows.Controls.DataGridColumn> * System.Collections.Specialized.NotifyCollectionChangedEventArgs -> unit
Protected Friend Overridable Sub OnColumnsChanged (columns As ObservableCollection(Of DataGridColumn), e As NotifyCollectionChangedEventArgs)

Parametreler

columns
ObservableCollection<DataGridColumn>

Columns topluluğu.The Columns collection.

e
NotifyCollectionChangedEventArgs

CollectionChangedKoleksiyonun olaydaki olay verileri Columns .The event data from the CollectionChanged event of the Columns collection.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.