Decorator.Child Decorator.Child Decorator.Child Decorator.Child Property

Tanım

Alır veya ayarlar tek alt öğesi olan bir Decorator.Gets or sets the single child element of a Decorator.

public:
 virtual property System::Windows::UIElement ^ Child { System::Windows::UIElement ^ get(); void set(System::Windows::UIElement ^ value); };
public virtual System.Windows.UIElement Child { get; set; }
member this.Child : System.Windows.UIElement with get, set
Public Overridable Property Child As UIElement

Özellik Değeri

Tek bir alt öğesi olan bir Decorator.The single child element of a Decorator.

Açıklamalar

Decorator alt içeriğin için güçlü bir içerik modeli uygular.Decorator enforces a strong content model for child content. Child Özelliği bir Decorator tek bir olmalıdır UIElement.The Child property of a Decorator must be a single UIElement.

Şunlara uygulanır