GridViewColumnHeader.OnMouseLeftButtonDown(MouseButtonEventArgs) Yöntem

Tanım

MouseLeftButtonDownKullanıcı fare işaretçisini üzerinde duraklattığında, Kullanıcı sol fare düğmesine bastığında olay için sınıf işleme sağlar GridViewColumnHeader .Provides class handling for the MouseLeftButtonDown event when the user presses the left mouse button while pausing the mouse pointer on the GridViewColumnHeader.

protected:
 override void OnMouseLeftButtonDown(System::Windows::Input::MouseButtonEventArgs ^ e);
protected override void OnMouseLeftButtonDown (System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs e);
override this.OnMouseLeftButtonDown : System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnMouseLeftButtonDown (e As MouseButtonEventArgs)

Parametreler

e
MouseButtonEventArgs

Olay verileri.The event data.

Açıklamalar

Bu uygulama MouseLeftButtonUp , GridViewHeaderRowPresenter.OnMouseLeftButtonUp bir sütunu taşınan sürükle ve bırak işlemini destekleyebilmesi için olayı işler.This implementation handles the MouseLeftButtonUp event so that the GridViewHeaderRowPresenter.OnMouseLeftButtonUp can support the drag-and-drop operation that moves a column. Bu yöntem, fareyi yakalar ve Handled olay bağımsız değişkenini olarak ayarlar true .This method captures the mouse and sets the Handled event argument to true.

Şunlara uygulanır