GroupBox.OnAccessKey(AccessKeyEventArgs) Yöntem

Tanım

AccessKeyİçin öğesine basıldığında yanıt verir GroupBox .Responds when the AccessKey for the GroupBox is pressed.

protected:
 override void OnAccessKey(System::Windows::Input::AccessKeyEventArgs ^ e);
protected override void OnAccessKey (System.Windows.Input.AccessKeyEventArgs e);
override this.OnAccessKey : System.Windows.Input.AccessKeyEventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnAccessKey (e As AccessKeyEventArgs)

Parametreler

e
AccessKeyEventArgs

Olay bilgileri.The event information.

Şunlara uygulanır