ItemContainerGenerator.Status Özellik

Tanım

Uygulamasının oluşturma durumu ItemContainerGenerator .The generation status of the ItemContainerGenerator.

public:
 property System::Windows::Controls::Primitives::GeneratorStatus Status { System::Windows::Controls::Primitives::GeneratorStatus get(); };
public System.Windows.Controls.Primitives.GeneratorStatus Status { get; }
member this.Status : System.Windows.Controls.Primitives.GeneratorStatus
Public ReadOnly Property Status As GeneratorStatus

Özellik Değeri

GeneratorStatus

GeneratorStatusÖğesinin oluşturma durumunu temsil eden bir değer ItemContainerGenerator .A GeneratorStatus value that represents the generation status of the ItemContainerGenerator.

Şunlara uygulanır