ItemsPresenter.ArrangeOverride(Size) Yöntem

Tanım

Bir nesnenin içeriğini düzenlemek ve boyutunu yerleştirmek için çağırılır ItemsPresenter .Called to arrange and size the content of an ItemsPresenter object.

protected:
 override System::Windows::Size ArrangeOverride(System::Windows::Size arrangeSize);
protected override System.Windows.Size ArrangeOverride (System.Windows.Size arrangeSize);
override this.ArrangeOverride : System.Windows.Size -> System.Windows.Size
Protected Overrides Function ArrangeOverride (arrangeSize As Size) As Size

Parametreler

arrangeSize
Size

İçeriği düzenlemek için kullanılan hesaplanan boyut.Computed size used to arrange the content.

Döndürülenler

Size

İçerik boyutu.Size of content.

Şunlara uygulanır