MediaElement.NaturalVideoHeight Özellik

Tanım

Ortamla ilişkili Videonun yüksekliğini alır.Gets the height of the video associated with the media.

public:
 property int NaturalVideoHeight { int get(); };
public int NaturalVideoHeight { get; }
member this.NaturalVideoHeight : int
Public ReadOnly Property NaturalVideoHeight As Integer

Özellik Değeri

Int32

Ortamla ilişkili videonun yüksekliği.The height of the video associated with the media. Ses dosyaları, sıfır döndürür.Audio files will return zero.

Açıklamalar

NaturalVideoHeightolay oluşturuluncaya kadar doğru olmaz MediaOpened .NaturalVideoHeight is not accurate until the MediaOpened event has been raised.

Şunlara uygulanır