MenuItem.IsCheckableProperty Alan

Tanım

IsCheckableBağımlılık özelliğini tanımlar.Identifies the IsCheckable dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ IsCheckableProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty IsCheckableProperty;
 staticval mutable IsCheckableProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly IsCheckableProperty As DependencyProperty 

Alan Değeri

DependencyProperty

Şunlara uygulanır