RibbonTabsPanel.PageLeft Yöntem

Tanım

Bu API uygulanmadı.This API is not implemented.

public:
 virtual void PageLeft();
public void PageLeft ();
abstract member PageLeft : unit -> unit
override this.PageLeft : unit -> unit
Public Sub PageLeft ()

Uygulamalar

Açıklamalar

, RibbonTabsPanel Bir içindeki denetimler için çizgiye göre yatay kaydırma sağlar RibbonTab Ribbon .The RibbonTabsPanel provides horizontal scrolling by line for RibbonTab controls in a Ribbon. Yukarı veya aşağı kaydırma yaparak sayfaya göre kaydırma desteklenmez.Scrolling up or down, and scrolling by page is not supported.

Şunlara uygulanır