RibbonMenuButton.HasGallery Özellik

Tanım

En az bir menü öğesinin bir olup olmadığını gösteren bir değer alır RibbonGallery .Gets a value that indicates whether at least one menu item is a RibbonGallery.

public:
 property bool HasGallery { bool get(); };
public bool HasGallery { get; }
member this.HasGallery : bool
Public ReadOnly Property HasGallery As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true en az bir menü öğesi ise RibbonGallery , aksi durumda, false .true if at least one menu item is a RibbonGallery; otherwise, false. Kayıtlı varsayılan değer true .The registered default is true. Değeri neyin etkileyebilecek hakkında daha fazla bilgi için bkz. bağımlılık özelliği değer önceliği.For more information about what can influence the value, see Dependency Property Value Precedence.

Açıklamalar

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field HasGalleryProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandı trueMetadata properties set to true YokNone

Şunlara uygulanır