RibbonSplitMenuItem.HeaderQuickAccessToolBarIdProperty Alan

Tanım

HeaderQuickAccessToolBarIdBağımlılık özelliğini tanımlar.Identifies the HeaderQuickAccessToolBarId dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ HeaderQuickAccessToolBarIdProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty HeaderQuickAccessToolBarIdProperty;
 staticval mutable HeaderQuickAccessToolBarIdProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly HeaderQuickAccessToolBarIdProperty As DependencyProperty 

Alan Değeri

DependencyProperty

Şunlara uygulanır