UIElementCollection.ClearLogicalParent(UIElement) Yöntem

Tanım

Öğe bir ayrıldığında bir öğenin mantıksal üst öğesini temizler UIElementCollection .Clears the logical parent of an element when the element leaves a UIElementCollection.

protected:
 void ClearLogicalParent(System::Windows::UIElement ^ element);
protected void ClearLogicalParent (System.Windows.UIElement element);
member this.ClearLogicalParent : System.Windows.UIElement -> unit
Protected Sub ClearLogicalParent (element As UIElement)

Parametreler

element
UIElement

UIElementMantıksal üst öğesi temizlenmekte.The UIElement whose logical parent is being cleared.

Şunlara uygulanır