UIElementCollection.GetEnumerator Yöntem

Tanım

Yineleyebilir bir Numaralandırıcı döndürür UIElementCollection .Returns an enumerator that can iterate the UIElementCollection.

public:
 virtual System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
public virtual System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Public Overridable Function GetEnumerator () As IEnumerator

Döndürülenler

IEnumerator

IEnumeratorBu koleksiyonun üyelerini listebir şekilde listeleyebilir.An IEnumerator that can list the members of this collection.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.