UIElementCollection.Remove(UIElement) Yöntem

Tanım

Belirtilen öğeyi bir öğesinden kaldırır UIElementCollection .Removes the specified element from a UIElementCollection.

public:
 virtual void Remove(System::Windows::UIElement ^ element);
public virtual void Remove (System.Windows.UIElement element);
abstract member Remove : System.Windows.UIElement -> unit
override this.Remove : System.Windows.UIElement -> unit
Public Overridable Sub Remove (element As UIElement)

Parametreler

element
UIElement

Koleksiyondan kaldırılacak öğe.The element to remove from the collection.

Şunlara uygulanır