UIElementCollection.RemoveRange(Int32, Int32) Yöntem

Tanım

Bir öğe aralığını bir öğesinden kaldırır UIElementCollection .Removes a range of elements from a UIElementCollection.

public:
 virtual void RemoveRange(int index, int count);
public virtual void RemoveRange (int index, int count);
abstract member RemoveRange : int * int -> unit
override this.RemoveRange : int * int -> unit
Public Overridable Sub RemoveRange (index As Integer, count As Integer)

Parametreler

index
Int32

Kaldırma işleminin başladığı öğenin dizin konumu.The index position of the element where removal begins.

count
Int32

Kaldırılacak öğe sayısı.The number of elements to remove.

Şunlara uygulanır