UIElementCollection.SetLogicalParent(UIElement) Yöntem

Tanım

İçindeki bir öğenin mantıksal üst öğesini ayarlar UIElementCollection .Sets the logical parent of an element in a UIElementCollection.

protected:
 void SetLogicalParent(System::Windows::UIElement ^ element);
protected void SetLogicalParent (System.Windows.UIElement element);
member this.SetLogicalParent : System.Windows.UIElement -> unit
Protected Sub SetLogicalParent (element As UIElement)

Parametreler

element
UIElement

UIElementMantıksal üst öğesi ayarlanmış.The UIElement whose logical parent is set.

Şunlara uygulanır