UIElementCollection.SyncRoot Özellik

Tanım

Arabirime erişimi eşleştirmek için kullanabileceğiniz bir nesne alır ICollection .Gets an object that you can use to synchronize access to the ICollection interface.

public:
 virtual property System::Object ^ SyncRoot { System::Object ^ get(); };
public virtual object SyncRoot { get; }
member this.SyncRoot : obj
Public Overridable ReadOnly Property SyncRoot As Object

Özellik Değeri

Object

Object Bu, arabirime erişimi eşleştirmek için kullanabilirsiniz ICollection .Object that you can use to synchronize access to the ICollection interface.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.