Binding.TargetUpdated İliştirilmiş Olaylar

Tanım

Bağlama kaynağından bağlama hedefine bir değer aktarıldığında, ancak yalnızca NotifyOnTargetUpdated değeri olarak ayarlanan bağlamalar için oluşur true .Occurs when a value is transferred from the binding source to the binding target, but only for bindings with the NotifyOnTargetUpdated value set to true.

see AddTargetUpdatedHandler, and RemoveTargetUpdatedHandler
see AddTargetUpdatedHandler, and RemoveTargetUpdatedHandler
see AddTargetUpdatedHandler, and RemoveTargetUpdatedHandler

Açıklamalar

Yönlendirilmiş Olay BilgisiRouted Event Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field TargetUpdatedEvent
Yönlendirme stratejisiRouting strategy TırmanmaBubbling
TemsilciDelegate EventHandler<TEventArgs>, ile sınırlıdır DataTransferEventArgs .EventHandler<TEventArgs>, constrained to DataTransferEventArgs.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.