ListCollectionView.CanChangeLiveSorting Özellik

Tanım

Koleksiyon görünümünün verileri gerçek zamanlı olarak sıralamayı veya kapalı olarak açmayı destekleyip desteklemediğini gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the collection view supports turning sorting data in real time on or off.

public:
 property bool CanChangeLiveSorting { bool get(); };
public bool CanChangeLiveSorting { get; }
member this.CanChangeLiveSorting : bool
Public ReadOnly Property CanChangeLiveSorting As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

Her durumda true.true in all cases.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır