DependencyObject Oluşturucu

Tanım

DependencyObject sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the DependencyObject class.

public:
 DependencyObject();
public DependencyObject ();
Public Sub New ()

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.