DependencyObject.GetValue(DependencyProperty) Yöntem

Tanım

Bir bağımlılık özelliğinin bu örneğine ait geçerli etkin değeri döndürür DependencyObject .Returns the current effective value of a dependency property on this instance of a DependencyObject.

public:
 System::Object ^ GetValue(System::Windows::DependencyProperty ^ dp);
public object GetValue (System.Windows.DependencyProperty dp);
member this.GetValue : System.Windows.DependencyProperty -> obj
Public Function GetValue (dp As DependencyProperty) As Object

Parametreler

dp
DependencyProperty

DependencyPropertyDeğeri alınacak özelliğin tanımlayıcısı.The DependencyProperty identifier of the property to retrieve the value for.

Döndürülenler

Object

Geçerli etkin değeri döndürür.Returns the current effective value.

Özel durumlar

Belirtilen dp veya değeri geçersiz veya belirtilen dp yok.The specified dp or its value was invalid, or the specified dp does not exist.

Açıklamalar

Geçerli değer , özellik sistemi tarafından değer isteyen herhangi bir arayan için döndürülen özelliğin değeridir.The effective value is the value of the property that is returned by the property system to any caller that is requesting the value. Geçerli değer, özellik sisteminin, özellik sistemi değer önceliğine katılan tüm olası girişleri değerlendirme sonucudur.The effective value is the result of the property system having evaluated all the possible inputs that participate in the property system value precedence. Bu, zorlama ve animasyon içerir.This includes coercion and animation. Daha fazla bilgi için bkz. bağımlılık özelliği değer önceliği.For more information, see Dependency Property Value Precedence.

Bu yöntem hiçbir şekilde geri dönmeyecektir UnsetValue .This method will never return UnsetValue. , UnsetValue Farklı kapasitelerde dahili olarak kullanılan ve ayrıca zorlama geri çağırmaları aracılığıyla kullanıma sunulan özellik sistemi için Sentinel değeridir.The UnsetValue is a sentinel value for the property system that is used in various capacities internally and occasionally also exposed through coercion callbacks.

Özelliğin türünün ne olması gerektiği konusunda emin değilseniz, PropertyType döndürülen değerin öğesine dönüştürülebileceğinden daha belirgin olup olmadığını belirlemek için istenen bağımlılık özelliğinin tanımlayıcısını sorgulayabilirsiniz.If you are not sure what the property's type should be, you can query the identifier of the requested dependency property to determine whether there is a more specific PropertyType that the return value can be converted to.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.