DependencyObject.SetCurrentValue(DependencyProperty, Object) Method

Definition

Bir bağımlılık özelliğinin değerini, değer kaynağını değiştirmeden ayarlar.Sets the value of a dependency property without changing its value source.

public:
 void SetCurrentValue(System::Windows::DependencyProperty ^ dp, System::Object ^ value);
public void SetCurrentValue (System.Windows.DependencyProperty dp, object value);
member this.SetCurrentValue : System.Windows.DependencyProperty * obj -> unit
Public Sub SetCurrentValue (dp As DependencyProperty, value As Object)

Parameters

dp
DependencyProperty

Ayarlanacak bağımlılık özelliğinin tanımlayıcısı.The identifier of the dependency property to set.

value
Object

Yeni yerel değer.The new local value.

Exceptions

Salt okunurdur bir bağımlılık özelliğini değiştirme girişiminde bulunuldu veya korumalı DependencyObjectbir özellik.Attempted to modify a read-only dependency property, or a property on a sealed DependencyObject.

value, dp özelliği için kayıtlı olan doğru türde değildi.value was not the correct type as registered for the dp property.

Remarks

Bu yöntem, uygulamanın tanımlanmış kullanımını devre dışı bırakmadan kendi özelliklerinden birinin değerini programlı olarak ayarlayan bir bileşen tarafından kullanılır.This method is used by a component that programmatically sets the value of one of its own properties without disabling an application's declared use of the property. SetCurrentValue yöntemi, özelliğin etkin değerini değiştirir, ancak mevcut Tetikleyiciler, veri bağlamaları ve stiller çalışmaya devam edecektir.The SetCurrentValue method changes the effective value of the property, but existing triggers, data bindings, and styles will continue to work.

Applies to