DependencyObjectType.BaseType Özellik

Tanım

DependencyObjectTypeGeçerli öğesinin en hızlı temel sınıfını alır DependencyObjectType .Gets the DependencyObjectType of the immediate base class of the current DependencyObjectType.

public:
 property System::Windows::DependencyObjectType ^ BaseType { System::Windows::DependencyObjectType ^ get(); };
public System.Windows.DependencyObjectType BaseType { get; }
member this.BaseType : System.Windows.DependencyObjectType
Public ReadOnly Property BaseType As DependencyObjectType

Özellik Değeri

DependencyObjectType

Taban sınıfının türü.The type of the base class.

Şunlara uygulanır