DependencyObjectType.GetHashCode Yöntem

Tanım

Bunun için karma kodu döndürür DependencyObjectType .Returns the hash code for this DependencyObjectType.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Döndürülenler

Int32

32-bit imzalı tamsayı karma kodu.A 32-bit signed integer hash code.

Açıklamalar

Bu uygulama, özelliğinin değerine bağlıdır Id .This implementation is linked to the value of the Id property.

Şunlara uygulanır