DependencyObjectType.Id Özellik

Tanım

Sabit zamanlı dizi arama işlemleri için sıfır tabanlı benzersiz bir tanımlayıcı alır.Gets a zero-based unique identifier for constant-time array lookup operations.

public:
 property int Id { int get(); };
public int Id { get; }
member this.Id : int
Public ReadOnly Property Id As Integer

Özellik Değeri

Int32

Bir iç tanımlayıcı.An internal identifier.

Açıklamalar

Genel karma işlevleri için kullanmayın.Do not use for general hashing functions. Bu değerde garanti yoktur.There is no guarantee on this value. Uygulama çalıştırmaları arasında farklılık gösterebilir.It can vary between application runs.

Şunlara uygulanır