DependencyObjectType.IsInstanceOfType(DependencyObject) Yöntem

Tanım

Belirtilen nesnenin geçerli bir örneği olup olmadığını belirler DependencyObjectType .Determines whether the specified object is an instance of the current DependencyObjectType.

public:
 bool IsInstanceOfType(System::Windows::DependencyObject ^ dependencyObject);
public bool IsInstanceOfType (System.Windows.DependencyObject dependencyObject);
member this.IsInstanceOfType : System.Windows.DependencyObject -> bool
Public Function IsInstanceOfType (dependencyObject As DependencyObject) As Boolean

Parametreler

dependencyObject
DependencyObject

Geçerli ile Karşılaştırılacak nesne DependencyObjectType .The object to compare with the current DependencyObjectType.

Döndürülenler

Boolean

truegeçerli tarafından temsil edilen sınıf DependencyObjectType geçirilen as devralma hiyerarşisinde ise DependencyObject d , aksi durumda, false .true if the class represented by the current DependencyObjectType is in the inheritance hierarchy of the DependencyObject passed as d; otherwise, false.

Açıklamalar

Tam olarak aynı türdeki nesneler döndürülür true .Objects of the exact same type return true.

Şunlara uygulanır