DependencyObjectType.IsSubclassOf(DependencyObjectType) Yöntem

Tanım

Geçerli nesnenin DependencyObjectType belirtilen öğesinden türeip türetilmediğini belirler DependencyObjectType .Determines whether the current DependencyObjectType derives from the specified DependencyObjectType.

public:
 bool IsSubclassOf(System::Windows::DependencyObjectType ^ dependencyObjectType);
public bool IsSubclassOf (System.Windows.DependencyObjectType dependencyObjectType);
member this.IsSubclassOf : System.Windows.DependencyObjectType -> bool
Public Function IsSubclassOf (dependencyObjectType As DependencyObjectType) As Boolean

Parametreler

dependencyObjectType
DependencyObjectType

DependencyObjectTypeKarşılaştırılacak.The DependencyObjectType to compare.

Döndürülenler

Boolean

truedependencyObjectTypeparametresi ve geçerli DependencyObjectType sınıf türlerini temsil ediyorsa ve geçerli tarafından temsil edilen sınıf DependencyObjectType tarafından temsil edilen sınıftan türetiliyor dependencyObjectType .true if the dependencyObjectType parameter and the current DependencyObjectType represent types of classes, and the class represented by the current DependencyObjectType derives from the class represented by dependencyObjectType. Tersi durumda false.Otherwise, false. Bu yöntem ayrıca, false dependencyObjectType ve geçerli DependencyObjectType aynı sınıfı temsil ediyorsa da döndürür.This method also returns false if dependencyObjectType and the current DependencyObjectType represent the same class.

Şunlara uygulanır