DependencyObjectType.Name Özellik

Tanım

Temsil edilen sistem türünün adını alır ortak dil çalışma zamanı (CLR)common language runtime (CLR) .Gets the name of the represented ortak dil çalışma zamanı (CLR)common language runtime (CLR) system type.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); };
public string Name { get; }
member this.Name : string
Public ReadOnly Property Name As String

Özellik Değeri

String

Temsil edilen CLRCLR Sistem türünün adı.The name of the represented CLRCLR system type.

Açıklamalar

Değeri Name , öğesinin tür adı ile aynı dizedir Type .The value of Name is the same string as the name of the type name of the Type.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.