DependencyObjectType.SystemType Özellik

Tanım

ortak dil çalışma zamanı (CLR)common language runtime (CLR)Bu tarafından temsil edilen sistem türünü alır DependencyObjectType .Gets the ortak dil çalışma zamanı (CLR)common language runtime (CLR) system type represented by this DependencyObjectType.

public:
 property Type ^ SystemType { Type ^ get(); };
public Type SystemType { get; }
member this.SystemType : Type
Public ReadOnly Property SystemType As Type

Özellik Değeri

Type

CLRCLRBu tarafından temsil edilen sistem türü DependencyObjectType .The CLRCLR system type represented by this DependencyObjectType.

Şunlara uygulanır