AnchoredBlock.Blocks Özellik

Tanım

BlockCollectionÖğesinin içeriğini oluşturan en üst düzey öğeleri içeren bir alır Block .Gets a BlockCollection containing the top-level Block elements that comprise the contents of the element.

public:
 property System::Windows::Documents::BlockCollection ^ Blocks { System::Windows::Documents::BlockCollection ^ get(); };
public System.Windows.Documents.BlockCollection Blocks { get; }
member this.Blocks : System.Windows.Documents.BlockCollection
Public ReadOnly Property Blocks As BlockCollection

Özellik Değeri

BlockCollection

BlockCollection Block Öğesinin içeriğini oluşturan öğeleri içeren bir.A BlockCollection containing the Block elements that comprise the contents of the element.

Bu özelliğin varsayılan değeri yok.This property has no default value.

Şunlara uygulanır