DocumentReferenceCollection.CopyTo(DocumentReference[], Int32) Yöntem

Tanım

Tüm koleksiyonu, belirli bir dizi dizininde başlayan bir diziye kopyalar.Copies the whole collection to an array that starts at a given array index.

public:
 void CopyTo(cli::array <System::Windows::Documents::DocumentReference ^> ^ array, int arrayIndex);
public void CopyTo (System.Windows.Documents.DocumentReference[] array, int arrayIndex);
member this.CopyTo : System.Windows.Documents.DocumentReference[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As DocumentReference(), arrayIndex As Integer)

Parametreler

array
DocumentReference[]

Koleksiyondaki öğelerin kopyalanması gereken hedef dizi.The destination array to which the elements from the collection should be copied.

arrayIndex
Int32

Koleksiyon öğelerinin kopyalanacağı dizi içindeki sıfır tabanlı başlangıç dizini.The zero-based starting index within the array where the collection elements are to be copied.

Açıklamalar

Temel koleksiyon desteği.Basic collection support. Uygular ICollection<T>.CopyTo .Implements ICollection<T>.CopyTo.

Şunlara uygulanır