FlowDocument.ColumnRuleBrushProperty Alan

Tanım

ColumnRuleBrushBağımlılık özelliğini tanımlar.Identifies the ColumnRuleBrush dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ ColumnRuleBrushProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty ColumnRuleBrushProperty;
 staticval mutable ColumnRuleBrushProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly ColumnRuleBrushProperty As DependencyProperty 

Alan Değeri

DependencyProperty

Şunlara uygulanır