FlowDocument.LogicalChildren Özellik

Tanım

Öğesinin mantıksal alt öğelerini yineleyebilir bir Numaralandırıcı alır FlowDocument .Gets an enumerator that can iterate the logical children of the FlowDocument.

protected public:
 virtual property System::Collections::IEnumerator ^ LogicalChildren { System::Collections::IEnumerator ^ get(); };
protected internal override System.Collections.IEnumerator LogicalChildren { get; }
member this.LogicalChildren : System.Collections.IEnumerator
Protected Friend Overrides ReadOnly Property LogicalChildren As IEnumerator

Özellik Değeri

IEnumerator

Mantıksal alt öğeler için bir Numaralandırıcı.An enumerator for the logical children.

Şunlara uygulanır