FlowDocument.OnCreateAutomationPeer Yöntem

Tanım

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, AutomationPeer altyapıya belirli uygulamalar sağlar Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) .When overridden in a derived class, provides specific AutomationPeer implementations to the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure.

protected:
 override System::Windows::Automation::Peers::AutomationPeer ^ OnCreateAutomationPeer();
protected override System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer OnCreateAutomationPeer ();
override this.OnCreateAutomationPeer : unit -> System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer
Protected Overrides Function OnCreateAutomationPeer () As AutomationPeer

Döndürülenler

AutomationPeer

Türe özgü AutomationPeer uygulama.The type-specific AutomationPeer implementation.

Açıklamalar

Bu yöntemin uygulanması genellikle belirli bir uygulamanın oluşturucusunu çağırmak AutomationPeer ve sonucu döndürmesidir.The implementation of this method is typically to call the constructor of a specific AutomationPeer implementation, and return the result.

Şunlara uygulanır