FlowDocument.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) Yöntem

Tanım

Öğesinde var olan bir veya daha fazla bağımlılık özelliği etkin değerleri değiştiği zaman çağırılır.Called when one or more of the dependency properties that exist on the element have had their effective values changed.

protected:
 override void OnPropertyChanged(System::Windows::DependencyPropertyChangedEventArgs e);
protected override sealed void OnPropertyChanged (System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs e);
override this.OnPropertyChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs -> unit
Protected Overrides NotOverridable Sub OnPropertyChanged (e As DependencyPropertyChangedEventArgs)

Parametreler

e
DependencyPropertyChangedEventArgs

İlişkili olaya ilişkin bağımsız değişkenler.Arguments for the associated event.

Açıklamalar

Bu yöntem geçersiz kılınır FrameworkContentElement.OnPropertyChanged .This method overrides FrameworkContentElement.OnPropertyChanged.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.