FlowDocument.SetDpi(DpiScale) Yöntem

Tanım

FlowDocument için DPı 'yi ayarlar, yeniden ölçülmesine ve yeniden yönlendirilmesine neden olur.Sets the DPI for the FlowDocument, causing it to be remeasured and rerendered.

public:
 void SetDpi(System::Windows::DpiScale dpiInfo);
public void SetDpi (System.Windows.DpiScale dpiInfo);
member this.SetDpi : System.Windows.DpiScale -> unit
Public Sub SetDpi (dpiInfo As DpiScale)

Parametreler

dpiInfo
DpiScale

Veya içinde işlenen DPı ayarı Visual UIElement .The DPI setting, from which a Visual or UIElement is rendered.

Açıklamalar

For Monitor DPı senaryolarında kullanılmalıdır.Should be used in Per Monitor DPI scenarios.

Şunlara uygulanır