FlowDocument.IServiceProvider.GetService(Type) Yöntem

Tanım

Belirtilen türe ait hizmet nesnesini alır.Gets the service object of the specified type.

 virtual System::Object ^ System.IServiceProvider.GetService(Type ^ serviceType) = IServiceProvider::GetService;
object IServiceProvider.GetService (Type serviceType);
abstract member System.IServiceProvider.GetService : Type -> obj
override this.System.IServiceProvider.GetService : Type -> obj
Function GetService (serviceType As Type) As Object Implements IServiceProvider.GetService

Parametreler

serviceType
Type

Alınacak hizmet nesnesinin türünü belirten nesne.An object that specifies the type of service object to get.

Döndürülenler

Object

Türünde bir hizmet nesnesi serviceType .A service object of type serviceType.

-veya--or- null türünde bir hizmet nesnesi yoksa serviceType .null if there is no service object of type serviceType.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır