FlowDocument.IDocumentPaginatorSource.DocumentPaginator Özellik

Tanım

Gerçek içerik sayfalandırmasını gerçekleştiren kaynak nesneyi tanımlar.Defines the source object that performs actual content pagination.

property System::Windows::Documents::DocumentPaginator ^ System::Windows::Documents::IDocumentPaginatorSource::DocumentPaginator { System::Windows::Documents::DocumentPaginator ^ get(); };
System.Windows.Documents.DocumentPaginator System.Windows.Documents.IDocumentPaginatorSource.DocumentPaginator { get; }
member this.System.Windows.Documents.IDocumentPaginatorSource.DocumentPaginator : System.Windows.Documents.DocumentPaginator
 ReadOnly Property DocumentPaginator As DocumentPaginator Implements IDocumentPaginatorSource.DocumentPaginator

Özellik Değeri

DocumentPaginator

Gerçek içerik sayfalandırmayı gerçekleştiren nesne.The object that performs the actual content pagination.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır