Inline.BaselineAlignmentProperty Alan

Tanım

BaselineAlignmentBağımlılık özelliğini tanımlar.Identifies the BaselineAlignment dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ BaselineAlignmentProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty BaselineAlignmentProperty;
 staticval mutable BaselineAlignmentProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly BaselineAlignmentProperty As DependencyProperty 

Alan Değeri

DependencyProperty

Şunlara uygulanır