InlineCollection.Add Yöntem

Tanım

Koleksiyona bir Run öğe ekler.Adds a Run element to the collection.

Aşırı Yüklemeler

Add(String)

RunVerilen metin ile bir örtük öğe ekler String .Adds an implicit Run element with the given text, supplied as a String.

Add(UIElement)

Zaten içinde sağlanmış bir örtülü öğesine ekler InlineUIContainer UIElement .Adds an implicit InlineUIContainer with the supplied UIElement already in it.

Add(String)

RunVerilen metin ile bir örtük öğe ekler String .Adds an implicit Run element with the given text, supplied as a String.

public:
 void Add(System::String ^ text);
public void Add (string text);
override this.Add : string -> unit
Public Sub Add (text As String)

Parametreler

text
String

TextÖrtük için özellik olarak ayarlanan metin Run .Text set as the Text property for the implicit Run.

Şunlara uygulanır

Add(UIElement)

Zaten içinde sağlanmış bir örtülü öğesine ekler InlineUIContainer UIElement .Adds an implicit InlineUIContainer with the supplied UIElement already in it.

public:
 void Add(System::Windows::UIElement ^ uiElement);
public void Add (System.Windows.UIElement uiElement);
override this.Add : System.Windows.UIElement -> unit
Public Sub Add (uiElement As UIElement)

Parametreler

uiElement
UIElement

UIElementChildörtük için özelliği olarak ayarlayın InlineUIContainer .UIElement set as the Child property for the implicit InlineUIContainer.

Şunlara uygulanır