LogicalDirection Sabit listesi

Tanım

Belirli bir konuma (a) göre metin ekleme, alma ya da gezinme gibi belirli metin işlemlerinin gerçekleştirileceği mantıksal bir yönü belirtir TextPointer .Specifies a logical direction in which to perform certain text operations, such as inserting, retrieving, or navigating through text relative to a specified position (a TextPointer).

public enum class LogicalDirection
public enum LogicalDirection
type LogicalDirection = 
Public Enum LogicalDirection
Devralma
LogicalDirection

Alanlar

Backward 0

Geriye veya sağdan sola.Backward, or from right to left.

Forward 1

İleri veya soldan sağa.Forward, or from left to right.

Örnekler

Yeni içerik eklendiğinde nereye yerleştirileceğini belirlemede bu numaralandırmanın kullanıldığı bir yol TextPointer .One of the ways in which this enumeration is used to determine where to place a TextPointer when new content is inserted. Geriye doğru bir değer, metin konumunu yeni içerikten önce doğrudan koyar, ancak İleri bir değer TextPointer Yeni içerikten sonra doğrudan yer koyar.A value of Backward places the text position directly before the new content, whereas a value of Forward places the TextPointer directly after the new content.

Şunlara uygulanır