TableRowGroupCollection.Remove(TableRowGroup) Yöntem

Tanım

Belirtilen öğeyi koleksiyondan kaldırır.Removes a specified item from the collection.

public:
 virtual bool Remove(System::Windows::Documents::TableRowGroup ^ item);
public bool Remove (System.Windows.Documents.TableRowGroup item);
abstract member Remove : System.Windows.Documents.TableRowGroup -> bool
override this.Remove : System.Windows.Documents.TableRowGroup -> bool
Public Function Remove (item As TableRowGroup) As Boolean

Parametreler

item
TableRowGroup

Koleksiyondan kaldırılacak öğe.An item to remove from the collection.

Döndürülenler

Boolean

trueBelirtilen öğe bulunursa ve kaldırılırsa; Aksi takdirde, false .true if the specified item was found and removed; otherwise, false.

Uygulamalar

Özel durumlar

Koleksiyonda öğe yoksa oluşturulur.Raised if item is not present in the collection.

Öğe nullolduğunda oluşturulur.Raised when item is null.

Açıklamalar

Kalan koleksiyon öğelerinin dizinleri, kaldırılan koleksiyon öğesini yansıtacak şekilde ayarlanabilir.Indices for remaining collection items may be adjusted to reflect the removed collection item.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.