TableRowGroupCollection.IList.Clear Yöntem

Tanım

Bu üyenin açıklaması için bkz Clear() ..For a description of this member, see Clear().

 virtual void System.Collections.IList.Clear() = System::Collections::IList::Clear;
void IList.Clear ();
abstract member System.Collections.IList.Clear : unit -> unit
override this.System.Collections.IList.Clear : unit -> unit
Sub Clear () Implements IList.Clear

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca TableRowGroupCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IList .It can be used only when the TableRowGroupCollection instance is cast to an IList interface. Bunun yerine tür kullanımı uyumlu Clear yöntemi kullanın.Use the type-safe Clear method instead.

Şunlara uygulanır