TableRowGroupCollection.IList.Insert(Int32, Object) Yöntem

Tanım

Bu üyenin açıklaması için bkz Insert(Int32, Object) ..For a description of this member, see Insert(Int32, Object).

 virtual void System.Collections.IList.Insert(int index, System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Insert;
void IList.Insert (int index, object value);
abstract member System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
Sub Insert (index As Integer, value As Object) Implements IList.Insert

Parametreler

index
Int32

Eklenecek sıfır tabanlı dizin Object .The zero-based index at which to insert the Object.

value
Object

Objectİçine eklenecek TableRowGroupCollection .The Object to insert into the TableRowGroupCollection.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca TableRowGroupCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IList .It can be used only when the TableRowGroupCollection instance is cast to an IList interface. Bunun yerine tür kullanımı uyumlu Insert yöntemi kullanın.Use the type-safe Insert method instead.

Şunlara uygulanır