TableRowGroupCollection.IList.Item[Int32] Özellik

Tanım

Bu üyenin açıklaması için bkz Item[Int32] ..For a description of this member, see Item[Int32].

property System::Object ^ System::Collections::IList::Item[int] { System::Object ^ get(int index); void set(int index, System::Object ^ value); };
object System.Collections.IList.Item[int index] { get; set; }
member this.System.Collections.IList.Item(int) : obj with get, set
 Property Item(index As Integer) As Object Implements IList.Item

Parametreler

index
Int32

Alınacak veya ayarlanacak öğenin sıfır tabanlı dizini.The zero-based index of the element to get or set.

Özellik Değeri

Object

Belirtilen dizindeki öğe.The element at the specified index.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca TableRowGroupCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IList .It can be used only when the TableRowGroupCollection instance is cast to an IList interface. Bunun yerine tür kullanımı uyumlu Item[] özelliğini kullanın.Use the type-safe Item[] property instead.

Şunlara uygulanır