TableRowGroupCollection.IList.RemoveAt(Int32) Yöntem

Tanım

Bu üyenin açıklaması için bkz RemoveAt(Int32) ..For a description of this member, see RemoveAt(Int32).

 virtual void System.Collections.IList.RemoveAt(int index) = System::Collections::IList::RemoveAt;
void IList.RemoveAt (int index);
abstract member System.Collections.IList.RemoveAt : int -> unit
override this.System.Collections.IList.RemoveAt : int -> unit
Sub RemoveAt (index As Integer) Implements IList.RemoveAt

Parametreler

index
Int32

Kaldırılacak öğenin sıfır tabanlı dizini.The zero-based index of the item to remove.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca TableRowGroupCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IList .It can be used only when the TableRowGroupCollection instance is cast to an IList interface. Bunun yerine tür kullanımı güvenli Remove , RemoveAt veya RemoveRange yöntemlerini kullanın.Use the type-safe Remove, RemoveAt, or RemoveRange methods instead.

Şunlara uygulanır