TableRowGroupCollection.TrimToSize Yöntem

Tanım

Temel alınan koleksiyonu Capacity koleksiyonda bulunan öğelerin sayısına eşit olarak ayarlayarak koleksiyon için bellek tüketimini iyileştirir Count .Optimizes memory consumption for the collection by setting the underlying collection Capacity equal to the Count of items currently in the collection.

public:
 void TrimToSize();
public void TrimToSize ();
member this.TrimToSize : unit -> unit
Public Sub TrimToSize ()

Açıklamalar

Bu yöntem, özellikle koleksiyonun içerdiği öğelerin kümesinin statik olması bekleniyorsa, bir koleksiyonun bellek yükünü en aza indirmek için kullanılabilir.This method can be used to minimize memory overhead for a collection, particularly if the set of items contained by the collection is expected to be static.

Şunlara uygulanır