TextElement.ContentEnd Özellik

Tanım

Öğesindeki içeriğin sonunu temsil eden bir metin işaretçisi alır.Gets a text pointer that represents the end of the content in the element.

public:
 property System::Windows::Documents::TextPointer ^ ContentEnd { System::Windows::Documents::TextPointer ^ get(); };
public System.Windows.Documents.TextPointer ContentEnd { get; }
member this.ContentEnd : System.Windows.Documents.TextPointer
Public ReadOnly Property ContentEnd As TextPointer

Özellik Değeri

TextPointer

İçindeki içeriğin sonu TextElement .The end of the content in the TextElement.

Açıklamalar

ContentEndÖzelliği, genellikle bir öğesinin sonuna içerik eklemek için kullanılır TextElement .The ContentEnd property is often used to append content to the end of a TextElement.

TextPointerBu özellik tarafından döndürülen her zaman LogicalDirection öğesine ayarlanır LogicalDirection.Forward .The TextPointer returned by this property always has its LogicalDirection set to LogicalDirection.Forward.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.